Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2022 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-30 14:45 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag, måndag 30 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett fyrtiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte föreläste Harriet Kingaby från The Conscious Advertising network.

Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2021 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-28 11:06 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag, fredag 28 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett trettiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte lanserades handboken "Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU​".

Nya styrelseledamöter i KOMM

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 12:36 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag hölls Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer på kansliet i Stockholm.

ÅRSMÖTE I SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-27 12:18 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag fredag 27 maj har Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM hållit årsstämma i lokalerna på Sveavägen 32.  Ett fyrtiotal medlemsrepresentanter var närvarande.

Komm har fått en ny styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-21 11:23 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråers ordinarie årsmöte har enhälligt utsett en ny styrelse. Susanna Glenndahl-Thorslund, Mats Ahldén, Daniel Collin, Lars Axelsson och Barbro Olson Smith valdes till nya ledamöter på två år.

Ny styrelse i Sveriges Reklamförbund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-05-30 09:19 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbunds årsmöte utsåg i dag en ny styrelse. Till ny ordförande utsågs Elisabeth Ström som idag är vd för design- och varumärkesbyrån The brand union.