Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2022 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-30 14:45 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag, måndag 30 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett fyrtiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte föreläste Harriet Kingaby från The Conscious Advertising network.

Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2021 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-28 11:06 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag, fredag 28 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett trettiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte lanserades handboken "Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU​".

Klimatfrågor lockar internationella gäster till Växjö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-21 05:30 CEST - Energikontor Sydost

Under tre dagar, 21–23 maj, gästas Växjö och Energikontor Sydost av professionen inom energi- och klimatfrågor från både Sverige och Europa. Anledningen är det 20-årsjubileum som Energikontor Sydost firar med jubileumsmingel, intressanta konferenser och studiebesök i dagarna tre. Det arrangeras även årsmöte för Energikontor Sydost, för Energikontoren Sverige samt för FEDARENE, branschföreningen för alla energikontor i Europa. Jubileumsminglet sker på PM Bar i Växjö den 21 maj kl. 18.00-20-00.

Nya styrelseledamöter i KOMM

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 12:36 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag hölls Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer på kansliet i Stockholm.

ÅRSMÖTE I SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-27 12:18 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag fredag 27 maj har Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM hållit årsstämma i lokalerna på Sveavägen 32.  Ett fyrtiotal medlemsrepresentanter var närvarande.

Thomas Wallén ny ordförande i Svenska Tennisförbundet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-25 15:27 CEST - Svenska Tennisförbundet

Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte i Uppsala idag valdes Thomas Wallén som ny ordförande och tar över efter Stefan Dahlbo. – Jag är glad, stolt och dedikerad. Det passar mig i min situation i livet att komma tillbaka till tennisen och jobba med någonting som har drivit mig i hela livet. Jag kommer att vara arbetande ordförande och frigöra mycket tid för att axla det här förtroendet och uppdraget. Det ska bli fantastiskt roligt, säger Wallén.

Komm har fått en ny styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-21 11:23 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråers ordinarie årsmöte har enhälligt utsett en ny styrelse. Susanna Glenndahl-Thorslund, Mats Ahldén, Daniel Collin, Lars Axelsson och Barbro Olson Smith valdes till nya ledamöter på två år.

Ny styrelse i Sveriges Reklamförbund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-05-30 09:19 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbunds årsmöte utsåg i dag en ny styrelse. Till ny ordförande utsågs Elisabeth Ström som idag är vd för design- och varumärkesbyrån The brand union.