Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Här är kreatörerna som representerar Sverige i Eurobest Young Creatives

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-10 14:08 CET

Varje höst anordnar Eurobest en tävling tillägnad unga talangfulla kreatörer, Eurobest Young Creatives. Tävlingen går ut på att under tidspress lösa en kreativ brief från en ideell organisation. KOMM presenterar nu vilka två team som representerar Sverige i tävlingen.

Ingen titel
Här presenteras Sveriges nio juryplatser i årets Eurobest

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-02 11:16 CET

Idag kan Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), som är officiell partner till Cannes Lions, meddela vilka från Sverige som i år finns representerade i juryn för den europeiska kommunikationstävlingen Eurobest. Föregående år var Sverige det mest belönade landet i tävlingen.

Ingen titel
Svart på vitt – ny rapport från KOMM om svensk reklam visar oroväckande resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-01 17:00 CET

”Svart på vitt – en studie av reklamens förmåga att spegla sin samtid åren 2015-2020”. Rapporten visar på flertalet oroväckande resultat. Några av insikterna är en fortsatt enormt liten representation av en kraftigare kroppsbyggnad och en ökning av homofobisk reklam under 2020.

Ingen titel
Sveriges Kommunikationsbyråer välkomnar fem nya medlemmar i KOMM

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-28 16:00 CEST

Under gårdagen hölls styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer. Fem nya medlemsbyråer valdes in: Patriksson, BYN, Speye, Everland och Helena Westin. KOMMs nya medlemsbyråer är verksamma i Norrköping, Uppsala och Stockholm och representerar disciplinerna PR, Reklam, Design, Kommunikation och Varumärke.

Ingen titel
Sex byråer ansluter sig som medlemmar i KOMM

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-10 10:41 CEST

Under torsdagen hölls styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer. Sex nya medlemsbyråer valdes in: Solfeldt, Infab, 13 Sthlm, Nyla Design, Goldstorm och SURR Kommunikation. KOMMs nya medlemsbyråer är verksamma i Helsingborg, Borås, Göteborg, Stockholm och Karlstad.

Ingen titel
REGI och KOMM startar en varumärkesundersökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-01 15:31 CEST

I samband med årets upplaga av Årets Byrå har nu båda parter beslutat att även integrera en årlig studie som ska mäta hur starka byråernas varumärken är på marknaden. Studien kommer omfatta både spontan och hjälpt erinran. Den första studien drar i gång nu i september och resultatet av denna del kommer kunna presenteras i början av december i år.

Ingen titel
Så gick det för Sverige i Cannes Lions 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 10:37 CEST

Då inga lejon delades ut av Cannes Lions 2019 så var det dubbel glädje i år när både 2020 och 2021 äntligen skulle belönas. Totalt blev det 26 lejon för svenska byråer. 12 brons, sex silver, fyra guld och tre grand prix. Sverige är sedan 2004 Sveriges representanter för Cannes Lions.

Ingen titel
Upphandla effektskapande kommunikation – ny handbok med rekommendationer för upphandling av kommunikation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 13:13 CEST

Branschförbunden KOMM, PRECIS och Swedish Content Agencies har tillsammans tagit fram en handbok med nio rekommendationer att tänka på vid offentlig upphandling av kommunikationstjänster. Boken riktar sig mot såväl upphandlande myndigheter som de tre förbundens medlemsbyråer, med syfte att öka kunskapen kring vad man bör tänka på när man upphandlar effektskapande kommunikation.

Ingen titel
Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2021 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 11:06 CEST

Idag, fredag 28 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett trettiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte lanserades handboken "Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU​".

Ingen titel
Här presenteras vinnarna i Young Lions Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-07 12:29 CEST

Idag fredag 7 maj kl 12.00 presenterade Young Lions partner Tv4 vinnarna i årets Young Lions Sverige. Sveriges Kommunikatiosbyråer är sedan 2004 officiell representant för Cannes Lions och arrangerar sedan dess den svenska uttagningen. Årets tre belönade kreatörsduos kommer att få representera Sverige i världens största reklamtävling som i år sker digitalt. Teamen tävlar i kategorierna PR, Digitalt och Design.

Ingen titel
Styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 13:44 CEST

Under Sveriges Kommunikationsbyråers styrelsemöte, tisdag 4 maj, valdes tre nya företag in i förbundet.

Ingen titel
Sveriges juryplatser i årets Cannes Lions

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 13:54 CEST

Sveriges Kommunikationsbyråer är sedan 2004 officiell svensk partner till Cannes Lions och meddelar nu vilka från Sverige som finns representerade i årets Cannes Lions jury.

Ingen titel
Här är juryn som skall utse årets Young Lions

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-15 10:24 CEST

Young Lions Sweden är en uttagningstävling för den internationella Young Lions tävlingen. Sveriges Kommunikationsbyråer är sedan 2004 Sveriges representant för Cannes Lions. Tävlingen är för kreatörer upp till 30 år som jobbar inom kommunikationsbranschen. KOMM är nu glada och stolta att få presentera en jury med lång och bred erfarenhet som kommer att belöna tre kreativa och nytänkande team i kategorierna Design, Digitalt och PR. Briefen gick ut 15 mars från årets utvalda ideella organisation, Unga Rörelsehindrade.

Ingen titel
Styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-24 17:15 CET

Under Sveriges Kommunikationsbyråers styrelsemöte, onsdag 24 mars, valdes tre nya företag in i förbundet.

Ingen titel
Young Lions 2021 – TV4 blir huvudsponsor och två nya tävlingskategorier introduceras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-17 12:03 CET

I samband med att anmälningen till årets Young Lions har öppnat kan Sveriges Kommunikationsbyråer med glädje meddela att TV4 går in som huvudsponsor till tävlingen 2021. Två nya tävlingskategorier introduceras samtidigt; Media och Marketers. Sveriges Annonsörer blir samarbetspartners för kategorin Marketers.

Ingen titel
Styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 15:10 CET

Kansliet och styrelsen är efter gårdagens styrelsemöte glada och stolta över att få hälsa tre nya medlemmar in i förbundet.


Sociala medier


Presskontakter


Anna Magnberg
Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson
Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg
Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135


BilderVideorPodcastsDokument