Fotograf/Källa: Niklas Palmklint

Branschförbunden KOMM, PRECIS och Swedish Content Agencies har tillsammans tagit fram en handbok med nio rekommendationer att tänka på vid offentlig upphandling av kommunikationstjänster. Boken riktar sig mot såväl upphandlande myndigheter som de tre förbundens medlemsbyråer, med syfte att öka kunskapen kring vad man bör tänka på när man upphandlar effektskapande kommunikation.

De tre branschförbunden KOMM, PRECIS och Swedish Content Agencies samlar tillsammans cirka trehundra byråer inom en mängd olika kommunikationsdiscipliner. Upphandling av kommunikation har länge varit en omdiskuterad fråga i branschen och ambitionen med boken är att höja kunskapen kring kommunikationstjänster för att i slutändan bidra till bättre effekt för köparen. Boken riktar sig till både byråer och upphandlare. 


– Det råder inget tvivel om att detta är en het fråga i vår bransch. Vi tror att alla tjänar på att prata mer om ämnet. Syftet med boken är att på ett konstruktivt sätt lyfta fram nio rekommendationer som alla parter kan gynnas av att tänka till lite extra kring inför en upphandling. I slutändan vill vi alla samma sak, att den kommunikation som skapas ska ge så god effekt som möjligt, säger Linda Nilsson, VD för Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM. 

Boken har tagits fram med hjälp av experter på området som till exempel Magnus Josephson, jurist och upphandlingsexpert, Christina Nylander, KOMMs egen förbundsjurist och Annika Sjöberg, styrelseordförande för PRECIS med lång erfarenhet av att jobba med offentliga upphandlingar på byråsidan. Dessutom har en referensgrupp om närmare 20 personer, både representanter från byråer och myndigheter tyckt till om innehållet. Slutresultatet är nio rekommendationer med konkreta tips som går att använda omgående. De nio rekommendationerna: 


1. Identifiera vad ni vill uppnå

2. Dela upp ansvarsområden

3. Gör urval i flera steg

4. Efterfråga fiktiva uppdrag på rätt sätt

5. Använd CV- och casemallar

6. Vikta priset klokt 

7. Skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete

8. Riskminimera och skydda ert varumärke 

9. Håll koll på rättigheterna i köpt material

Bland rekommendationerna sticker den om att vikta priset klokt ut, ett ämne som ofta skapar debatt. De tre förbundens ståndpunkt är att ett alltför stort fokus på pris riskerar att drabba såväl slutresultatet som byråernas och samhällets ekonomi. 


– Gratisarbete tjänar ingen på i längden. Vi är övertygade om att vägen framåt handlar om att komma bort från att enbart prata om timpriser och istället titta på alternativa prismodeller, däribland fasta priser, för att skapa ett så bra samarbete och resultat som möjligt. De fasta priserna bör vara olika beroende på vilken roll och kompetens som menas. Om man ändå vill ha pris med som ett kriterium så rekommenderar vi att priset viktas mellan 5 och 20 procent, säger Annika Sjöberg, ordförande PRECIS och senior partner på Gullers Grupp. 

I samband med att boken har tagits fram har de tre förbunden frågat sina medlemsbyråer hur många som jobbar mot offentlig förvaltning. Resultatet visar att drygt hälften av byråerna gör det idag. Och de som inte gör det har ofta tagit ett aktivt beslut att inte göra det. 

– Vi upplever att många byråer som ännu inte har arbetat med uppdrag mot offentliga förvaltning känner att det är en alltför krånglig process. Vi är övertygade om att med mer kunskap och tydlighet från båda sidor så kan fler byråer vilja vara med i upphandlingar framöver, något som givetvis gynnar såväl kreativitet som effekt, säger Michaela Pålsson, vd för Swedish Content Agencies. 

Handboken finns tillgänglig för myndigheter och medlemsbyråer med start 28 maj på komm.se/offentligupphandling. Dessutom erbjuds kostnadsfria utbildningar där rekommendationerna presenteras steg för steg. Utbildning för myndigheter: onsdag 23 juni, kl 9:00-10:00. Anmälan på komm.se/kalender.

Vid frågor, vänligen kontakta: 


Linda Nilsson, vd KOMM
linda@komm.se 
Telefon 08-679 08 00

Annika Sjöberg, styrelseordförande PRECIS och partner Gullers Grupp
Telefon 070-3060728

Michaela Pålsson, vd Swedish Content Agencies
Telefon 070-3512587

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135