En enig styrelse i Sverige Kommunikationsbyråer har valt Ulf Strömqvist till ny ordförande. Ulf Strömqvist, VD för Hilanders, har suttit i styrelsen sedan 2007 och övertar ordförandeskapet idag.

En enig styrelse i Sverige Kommunikationsbyråer har valt Ulf Strömqvist till ny ordförande. Ulf Strömqvist, VD för Hilanders, har suttit i styrelsen sedan 2007 och övertar ordförandeskapet idag.

- Förbundets roll är att vara till nytta för medlemmarna i både medgång och motgång. 2009 har varit ett tufft år för hela branschen. Jag och resten av styrelsen kommer att ägna de närmaste veckorna åt medlemsdialogen för att säkra att vi arbetar i linje med medlemmarnas önskan, säger Ulf Strömqvist.

Sveriges Kommunikationsbyråer bytte namn den 1 juli i år. Styrelsen har sedan dess arbetat med omstöpningen och utvecklingen av förbundet.

- Mycket har fallit på plats, men definitivt inte allt. Sveriges Kommunikationsbyråer har aldrig haft en viktigare roll i näringsliv och samhälle. Nu ska en plan för återstående åtgärder spikas och åtgärderna genomföras. Planen ska vara klar före jul, säger Ulf Strömqvist. Den viktigaste beståndsdelen i planarbetet är våra medlemmars åsikter och uppfattningar. Kontakterna inleds redan denna vecka, säger Ulf Strömqvist.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer kommer också att se över förbundets organisation. Med breddningen av förbundet ställs nya krav vilket kommer att påverka hur Komm ska rusta inför framtiden.- Efter en djup nedgång närmar vi oss 2010 som andas mer optimism. Det är viktigt att vi i kommunikationsbranschen är beredda att möta ökande behov. Även här har vi som förbund en viktig roll att spela som källa till inspiration och stöd för våra medlemmar.

Ulf Strömqvist är sedan 1995 VD och strateg på Hilanders, med verksamhet i Malmö och Stockholm. Ulf har totalt 25 år i byråbranschen, med en period om drygt 10 år på köparsidan där emellan.

- Nu är det mycket som ska ske på kort tid. Jag är van att arbeta koncentrerat mot tydliga mål, så jag ska med glädje leda det arbetet. Dessutom ger mina år i styrelsen en viktig kontinuitet i den fortsatta ledningen av förbundet, avslutar Ulf Strömqvist.

Pressbild bifogas

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Strömqvist, ordförande Sveriges Kommunikationsbyråer, 0708-11 13 30
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 0703-77 65 64
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se