Konsulterna inom marknadskommunikation växte 2008 trots inbromsning förra hösten. Sveriges Kommunikationsbyråer analys som presenterades idag visar att byråintäkten i genomsnitt ökade med sex procent.

Konsulterna inom marknadskommunikation växte 2008 trots inbromsning förra hösten. Sveriges Kommunikationsbyråer analys som presenterades idag visar att byråintäkten i genomsnitt ökade med sex procent.

• All time high. Högre tillväxt i byråintäkt än i antal anställda ledde till att byråintäkten per anställd, branschens produktivitetsmått, steg till 1065 tkr från 1057. Medlemmarna i Sveriges Kommunikationsbyråer kunde glädja sig åt ännu högre produktivitet, 1094 tkr. De som inte var medlemmar fick nöja sig med 1024 tkr.

• Stockholms- och Göteborgsbyråerna ökade mest, 7,1 (12,3)% respektive 6,7 (7,3)%. Däremot var det motigt i Malmö/Helsingborg där byråintäkten sjönk med -3,1 efter 2007 års rejäla ökning på 10%. Byråerna utanför storstäderna hade också ett bra år med tillväxt på 5,1 (6,8)%.

• Fler byråer som krympte. Byråbranschen är en företagsindividuell bransch. Genomsnittet är inte norm. 6,0 procents ökning totalt berodde på att 153 (158) framgångsrika byråer växte med i genomsnitt 16,7 (17,3)%. I andra vågskålen fanns 105 (71) byråer som i snitt minskade med -10,7 (-11,7)%.

• Små byråer hade lägre tillväxt än stora. De största byråerna med mer än 50 anställda hade fortfarande en ökningstakt över snittet med 7,3 (12,7)%. Byråer med 20-49 anställda växte med hela 10,4 (10,8) %. I storleksklassen 10-19 anställda blev tillväxten under snittet med 5,0 (11,1)%. Riktigt drabbade blev landets små byråer, 1-9 anställda som krympte med -5,8 (3,4)%.

• Lowe Brindfors störst. Lowe Brindfors blev åter Sveriges största byrå med en byråintäkt på 188 mkr, följd av Forsman & Bodenfors med 138 mkr och Citat Journalistgruppen med 123 mkr.

• Byråerna blir bara större. Vår genomsnittsbyrå som vi räknat fram sedan 1991 hade 2008 en byråintäkt på 16,7 (15,5) mkr, en omsättning på 27,9 (25,2) mkr och hade 15,8 (14,8) anställda. I genomsnittsbyrån ingår inte mediebyråerna.

• Specialistbyråerna växte mer än generalisterna. Reklambyråerna och de integrerade byråerna hade en gemensam tillväxt på 4%, medan åtta kategorier av specialister (design/varumärkes-, DM-, event-, medie-, PR/IR-, produktions SP/action marketing- och webbyråer) tillsammans växte med 9%.

• Webbyråerna växte bäst igen. Tillväxten blev 13 (41)%, fortfarande dubbelt så mycket som tillväxten totalt. Eventbyråerna växte också med 13 (27)% och mediebyråerna med 10,4 (14)%.

• Konsumentreklam rules. Kommersiell kommunikation med konsumenter svarade för 43 (45)% av intäkterna för de svenska kommunikationsbyråerna, kommunikation av producentvaror (b-t-b) för 24 (22), tjänster 24 (25)% och samhällsinformation 9 (8)%.

Ett splittrat 2008. Första kvartalet 2008 ökade medieinvesteringarna enligt Institutet för reklam- och mediestatistik med 3,6%. Andra med 5,6 och tredje kvartalet med 2,2%. Och sedan kom fjärde kvartalets rutschbana med -4,1%. Det betyder en spännvidd på tillväxten på nästan tio procentenheter inom ett år. Totalt för året gav det en tillväxt i medieinvesteringar på 1,6%. Självklart följde kommunikations- byråerna i stort sett samma mönster: glada dagar fram till hösten, sedan allt dystrare i takt med hur kundernas verklighet förändrades. Vår statistik avspeglar bara helåret, men det kan vara värt att påpeka 2008 års dubbla ansikten. Att tre fjärdedelar av året var så bra, lyfter naturligtvis helheten till siffror som är förvånande för många. Det är ju höstrubrikerna och varsel som sitter kvar i minnet.

För mer information kontakta:
Clas Collin, analytiker, 070-585 78 37
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64


Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se