En enig styrelse föreslår att Sveriges Reklamförbund byter namn till Sveriges Kommunikationsbyråer vid föreningens årsmöte den 29 maj. Förslaget motiveras bland annat av att förbundet idag är ett brett förbund där alla ska känna sig välkomna.

En enig styrelse föreslår att Sveriges Reklamförbund byter namn till Sveriges Kommunikationsbyråer vid föreningens årsmöte den 29 maj. Förslaget motiveras bland annat av att förbundet idag är ett brett förbund där alla ska känna sig välkomna.

Sedan Sveriges Reklamförbund bildades 1986 har namnbyte diskuterats flera gånger utan resultat. De senaste årens förändrade medielandskap och tillströmningen av nya medlemmar är anledningen till att styrelsen nu föreslår ett namnbyte.

- Vi är ett brett förbund idag och vi vill att alla medlemmar ska känna sig representerade i namnet och att nya medlemmar ska känna sig välkomna in i förbundet, säger Björn Rietz, vd för Sveriges Reklamförbund.

- Åtta av tio medlemsbyråer uppger idag att de arbetar med kommunikation rätt och slätt. Styrelsen menar därför att Sveriges Kommunikationsbyråer är ett bra namn för medlemmarna att samlas kring, fortsätter Björn Rietz.

Namnändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. Styrelsens förslag behandlas på årsmöte den 29 maj och ett extra årsmöte den 15 juni.

För mer information kontakta:
Björn Rietz, vd Sveriges Reklamförbund, 0733-20 73 82
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Reklamförbund, 070-377 65 64

Om Sveriges Reklamförbund
Sveriges Reklamförbund är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Exempelvis bistår vi med juridisk kompetens och ARU-auktorisation. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se