Sveriges Kommunikationsbyråer vill att fler ska se att smart, fungerande, underhållande, berörande kommunikation verkligen ger resultat. Därför efterlyster branschorganisationen just nu aktuella exempel på framgångsrik kommunikation.

Sveriges Kommunikationsbyråer vill att fler ska se att smart, fungerande, underhållande, berörande kommunikation verkligen ger resultat. Därför efterlyster branschorganisationen just nu aktuella exempel på framgångsrik kommunikation.

- Vi vill att fler i näringslivet ska inse värdet av god kommunikation och vilken roll det kan spela för både näringsliv och samhälle. Därför efterlyser vi case från företag, organisationer och deras byråer på vad de lyckats åstadkomma med hjälp av kommunikation, säger Björn Rietz, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer.

I första hand kommer exemplen att användas i presentationer och föredrag, men under hösten kommer en del av dem också att göras sökbara genom förbundets webbplats.

- Alla berättelser är välkomna men av praktiska skäl kommer vi att till en början behöva välja ut exempel som speglar olika uppdrag, arbetssätt och branscher, avslutar Björn Rietz.

Casen lämnas på Sveriges Kommunikationsbyråers hemsida, komm.se

För mer information kontakta:
Björn Rietz, vd Sveriges Kommunikationsbyråer, 0733-20 73 82
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se