Reklamförbundets förre ordföranden Hans Sydow leder grupp som ska se över Sveriges Kommunikationsbyråers medlemskrav.

Reklamförbundets förre ordföranden Hans Sydow leder grupp som ska se över Sveriges Kommunikationsbyråers medlemskrav.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer vill säkerställa att förbundets krav på sina medlemmar ligger i linje med omvärldens förväntningar. Därför tillsätter man en grupp som under hösten ska lämna förslag på hur en eventuell certifiering av förbundets medlemmar skulle kunna se ut.

- Vi har sedan några år tillbaka krav på att alla medlemmar ska ha minst en person med marknadsjuridisk kompetens. Gruppen kommer att undersöka om det finns anledning att gå vidare för att visa omvärlden att våra medlemmar är ytterligare ansvarstagande på fler områden. Om en eventuell certifiering av Komm-byråerna skulle bli aktuell kommer den här gruppen även att ge styrelsen rekommendationer på kriterier för certifiering, säger Björn Rietz, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer.

- Vi lever idag i en värld där kunskap, utbildning och ansvarstagande är djupgående värden för att nå erkännande och förtroende. Kanske är det dags att vi tydliggör att de flesta av oss skriver under på dessa värden. En certifiering skulle kunna vara ett sätt att visa att våra medlemmar tar ansvar.

- Det är med stor glädje som jag konstaterar att Sveriges Kommunikationsbyråer vill se över den här frågan och det ska bli roligt att leda arbetsgruppen, säger Hans Sydow, vd för Saatchi & Saatchi.

Just nu pågår processen med att utse personer till arbetsgruppen. Gruppens arbete ska vara klart senare i höst.

Pressbilder: http://cisionwire.se/sveriges-kommunikationsbyraer

För mer information kontakta:
Björn Rietz, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 0733-207382
Hans Sydow, vd Saatchi & Saatchi, 070-566 06 60
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se