Under Sveriges Kommunikationsbyråers styrelsemöte, tisdag 4 maj, valdes tre nya företag in i förbundet.

Kansliet och styrelsen är glada och stolta över att få hälsa Shiny Happy PeopleAbstract Drawing Center (ADC) och Nyla Design välkomna.

- Att vara medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer innebär en kvalitetsstämpel både för våra uppdragsgivare och våra medarbetare. Nyla Design är en byrå med tyngdpunkt inom samhällsutvecklande kommunikation, vilket ställer höga krav på oss vad gäller branschkompetens och aktuell kunskap. Här hoppas vi att vårt medlemskap ska ge oss möjlighet till djupare förståelse, vässad kompetens och ny inspiration, säger Caroline Eriksson, VD på Nyla Design. 

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 


Kontakt


Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se