Under torsdagen hölls styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer. Sex nya medlemsbyråer valdes in: Solfeldt, Infab, 13 Sthlm, Nyla Design, Goldstorm och SURR Kommunikation. KOMMs nya medlemsbyråer är verksamma i Helsingborg, Borås, Göteborg, Stockholm och Karlstad.

"Vi är en byrå med ett stort samhällsengagemang och KOMM känns därför som en viktig aktör att samverka med. Vi brinner för frågor inom till exempel hållbarhet, mångfald och offentlig upphandling. Det är områden där KOMM gör skillnad. Vi vill bidra till branschens utveckling och ser framemot att ta del av kunskap och bli en del av det nätverk som KOMM har".
Elin Malmhult, VD Infab Kommunikation, Helsingborg

"Vi är helt nystartade och har verkligen försökt hålla ned alla våra kostnader. Medlemskapet i Sveriges Kommunikationsbyråer var ändå prioriterat redan från början. Det finns många anledningar till det. Dels är själva medlemskapet en kvalitetsstämpel men det innebär också en trygghet. Vi får en stark organisation i ryggen och en röst som står upp och lyfter de frågor vi tycker är viktiga nu och framåt. Dessutom finns det en hel del praktiska aspekter, inte minst möjligheten att få juridisk rådgivning".
Linda Andrén Hagensen, VD på Surr kommunikation, Borås
 
"Att vara medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer innebär en kvalitetsstämpel både för våra uppdragsgivare och våra medarbetare. Nyla Design är en byrå med tyngdpunkt inom samhällsutvecklande kommunikation, vilket ställer höga krav på oss vad gäller branschkompetens och aktuell kunskap. Här hoppas vi att vårt medlemskap ska ge oss möjlighet till djupare förståelse, vässad kompetens och ny inspiration".
Caroline Eriksson, VD på Nyla Design, Göteborg

 

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 


Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135