Får utmärkelsen för sitt engagemang med att hävda marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Pontus Schultz är årets mottagare av Bengt Hanser-stipendiet. Utmärkelsen får han för sitt engagemang med att hävda marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Det är styrelsen i Sveriges Kommunikationsbyråer som utser mottagaren av den årliga utmärkelsen. Priset delades ut i samband med kommunikationstävlingen 100-wattaren på torsdagskvällen.

Motivering:

"Årets Bengt Hanser-stipendiat borde vara betydligt äldre än vad han är, om man ser på vad han åstadkommit i förhållande till sin ringa ålder. Den journalistiska karriären började med en praktikplats på Veckans Affärer. Föga anade han väl att han en dag skulle återkomma dit, fast nu i skepnad av chefredaktör och ansvarig utgivare. Innan dess gick den snitslade och målmedvetna banan via Värnpliktsnytt, Vision och Finans & Vision. Mest utmärkande för denna idoga entreprenör är nog hans aldrig sinande energi när det gäller att sätta agendan för samhällsdebatten. Gång efter annan har han aktualiserat flera viktiga frågor i skärpunkten mellan samhälle och näringsliv som t ex jämställdhet, miljö, hållbarhet och it. Hans opinionsbildande insatser synas i alla medier; tidningar, webb, nätverk, medier, debatter och seminarier. Den här personen har även starkt bidragit till Veckans Affärers genomlysning av reklambranschen och gått i bräschen för att kommunikation skall betraktas som en industri. När han nu även axlar publisherns roll på Bonnier Tidskrifter, med specialansvar för Affärspress är det hög tid att uppmärksamma och premiera hans insatser för debatten, media och näringslivet. Grattis Pontus Schultz till Årets Bengt Hanser-stipendium. "

Sveriges Kommunikationsbyråers verksamhet syftar till att hävda marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle samt verka för att höja marknadskommunikationens kvalitet och förnya dess uttrycksmedel.

I denna anda har Bengt Hanser Stipendiet instiftats för att uppmuntra opinionsbildande insatser som belyser och hävdar marknadskommunikationens roll i näringsliv och samhälle. Stipendiet är däremot inte avsett att belöna marknadskommunikationen i sig. Stipendiet, uppkallat efter förbundets tillskyndare och förste vd, utdelas till den eller de personer som gjort mest anmärkningsvärda insatsen därvidlag, såväl i stort som i smått.

Förra året gick priset till branschanalytikern Clas Collin och året dessförinnan Dagens Industris dåvarande och DNs nuvarande chefredaktör Gunilla Herlitz.

Alla tidigare pristagare av Bengt Hanser stipendiet: Clas Collin, Gunilla Herlitz, Anna Serner, Michael Dahlén, Carin Fredlund, Michael Alonzo, Leif Pagrotsky, Jerry Bengtsson, Joakim Jonasson, Jan Wifstrand, HLR Tensta, Peppe Engberg, Carl Hamilton, Nils Welinder, Volvofacket Kalmarverken, Clas Nydahl, Jan Stenbeck, Sam Katz, Göran Carlsson

Pressbilder: cisionwire.se/sveriges-kommunikationsbyraer

För mer information kontakta:
Björn Rietz, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 0733-207382
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-3776564
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se