Sveriges Kommunikationsbyråer vill satsa på ett kompetensutvecklingsprojekt i Västsverige och ansöker om pengar från Svenska ESF-rådet.

Sveriges Kommunikationsbyråer vill satsa på ett kompetensutvecklingsprojekt i Västsverige och ansöker om pengar från Svenska ESF-rådet.

Tanken är att utbildningsprojektet ska pågå under två år med fokus på att utveckla förståelsen för kundernas affärer. Varje termin kommer en vidareutbildning av kreatörer och produktionsledare att starta i Göteborg. Utbildningen är öppen för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemsföretag i Västra Götaland och Hallands län.

- För några år sedan genomförde vi ett liknande projekt och vår förhoppning nu är att vi ska kunna ta de erfarenheter vi fick då till att göra en koncentrerad satsning på affärsfrågorna. I Sverige har vi en särskild situation i och med att produktionsledare och kreatörer har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Som medarbetare på byrå blir det allt viktigare att förstå uppdragsgivarnas affärer och målsättning med sin verksamhet. Med Svenska ESF-rådets stöd vill vi att ännu fler på byrån ska ha verktyg för att förstå och utveckla kundens affär, säger Björn Rietz, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer.

- Vi satsar på en utbildningen med hög kvalitet och som kräver stort engagemang från deltagarna. Därför kommer bland annat Handelshögskolan i Göteborg med lång erfarenhet av den här typen av program medverkar i projektet.

Ansökningar om stöd från Svenska ESF-rådet är strikt strukturerade och kräver att byråer som är intresserade av att ge sina anställda den här typen av kompetensutveckling är med redan innan ansökan skickas in. Om allt går som planerat startar projektet sedan i mars 2010.

Pressbilder: http://cisionwire.se/sveriges-kommunikationsbyraer

För mer information kontakta:
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64
Björn Rietz, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 0733-207382

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva.
Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se