Nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå, till ersättande av Samarbetsavtalet från 2008. Samtidigt och i anslutning till detta har också nya Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå lanserats.

Allmänna villkor är något som branschen saknat, men som är vanligt förekommande i en mängd olika branscher. 

Linda Nilsson, vd KOMM:

"Allmänna villkor är ett uttryck för verklig ordning och reda, precis som det anstår en seriös och professionell bransch som vår. Vi har tagit fram detta för att vi vill hjälpa våra medlemsföretag med att ytterligare underlätta deras affärer, relationer och samarbeten. Vi har lagt mycket tid och kraft på att ta fram detta betydligt matigare och mer heltäckande avtal, jämfört med 2008 års branschavtal. Det här är hängslen & livrem!"

"Branschrekommendationer & Allmänna villkor" är paketerat tillsammans med en medföljande offertmall, så att det blir enkelt och klart för våra medlemmar att använda. Det är ett helt paket som till syvende och sist ska kunna öppnas från två håll, med lika mycket värde för båda parter. Inte så mycket utrymme för tolkning eller diskussion."

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer:

"Visst kan det verka lite avskräckande och mycket att sätta sig in i. Men vi har tagit fram rekommendationen för att båda parter ska känna sig trygga, det är omfattande just för att det ska vara heltäckande."

"Vi har också nya huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå på plats. Vi vet att våra medlemmar efterfrågar guidelines och vägledning för att kunna göra en klok och rättvis upphandling. Fokus för en professionell upphandling är att det känns schysst för båda parter och att det skapar möjlighet för ett långsiktigt och hållbart byråsamarbete."

"Dessa rekommendationer är avsedda för uppdragsgivare som ska gå ut i en upphandling för att hitta en ny samarbetspartner inom kommunikation. Rekommendationerna syftar till att hjälpa uppdragsgivare att skapa bättre förutsättningar för att hitta den partner/byrå som passar bäst och som kan tillgodose de kommunikationsbehov som har definierats. Vi har fått hjälp av våra byrårådgivare Max Apéria och Gunilla Bergh med att utveckla dessa."

Linda Nilsson fortsätter:

"Och KOMM är ju en branschorganisation som representerar fler discipliner än vi gjort historiskt, så av den anledningen har det varit av stor vikt att rekommendationerna ska vara så generella som möjligt och därmed användbara oavsett byrådisciplin."

"Vi ville ta både ett djupare och bredare grepp kring hur en upphandling bör genomföras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för båda parter. Exempelvis har vi försökt skapa en större förståelse hos köparen genom att beskriva utmaningarna med en upphandling och hur en byrå ser på upphandlingar."

Viktigt att nämna också att Sveriges Mediebyråer står som avsändare av dessa rekommendationer.

Ta del av allt material och dragningen från 19 januari här!

 

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 


Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135