Sveriges Kommunikationsbyråer välkomnar idag fem nya medlemsföretag. Med de nya medlemmarna har förbundet 283 medlemmar.

Sveriges Kommunikationsbyråer välkomnar idag fem nya medlemsföretag. Med de nya medlemmarna har förbundet 283 medlemmar.

De nya medlemsföretagen är:
Meramedia, Luleå (webb)
Gudfar, Stockholm (reklam)
Svensson Reklam, Stockholm (reklam)
Eyes Wide Open, Stockholm (reklam)
Karl Forsberg Kommunikation, Stockholm (reklam)

Medlemmarna valdes in vid dagens styrelsemöte den 13 oktober 2009.

För mer information kontakta:
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64
Björn Rietz, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer, 0733-207382

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva.
Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135