Fem nya medlemmar valdes in av förbundets styrelse igår.

De nya medlemsföretagen är:

Tewonder, digital (Stockholm)
This Way Up, design (Stockholm)
Made To Order, reklam (Stockholm)
Nollnio Formgivning & Kommunikation, design (Örnsköldsvik)
Futerra, reklam (Stockholm)
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135