cision.com/Public/1809/2070831/80d04bc3b114848a_800x800ar.jpg">

På torsdagens styrelsemöte valdes fyra nya byråer in i förbundet. Byråerna verkar inom flera discipliner så som design, varumärke och kommunikation. 

- Det är glädjande att få starta hösten med att välkomna fyra nya byråer in i förbundet. Vi märker ett intresse och engagemang kring strategin och frågor rörande entreprenörskap så som hållbarhet och professionalism, både bland befintliga och nya medlemmar, vilket känns gott, säger Jessica Bjurström, vd KOMM.

Här är de nya medlemsföretagen:
BAS
Bilbo & Co
Mockup
Tillsammans
 
Kontakt


Linda Nilsson

Tf vd KOMM

linda@komm.se