Linda Nilsson vd, Helena Westin Ordförande Sveriges Kommunikationsbyråer Fotograf/Källa: Johanna Åkerberg Kassel

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) har utsett Linda Nilsson till ny vd för branschorganisationen. Linda Nilsson har arbetat på KOMM sedan 2008 och har haft rollen som tf vd sedan hösten 2018, innan dess fungerade hon som vice vd och kanslichef. Nu blir hon ordinarie vd efter Jessica Bjurström som efter en längre tjänstledighet har valt att gå vidare till ett nytt uppdrag.

- Linda har under sin tid som tillförordnad vd överträffat alla förväntningar och levererat såväl resultat som nöjda medlemmar. I en ovanlig tid som denna behöver KOMM vara lyhörda, snabba och flexibla. Det handlar både om att stötta medlemmarna på kort och lång sikt i en ny vardag, men även att ge kommunikationsbranschen en tydligare röst i näringslivet i stort. Linda är tveklöst rätt person att leda KOMM i detta, säger Helena Westin, styrelseordförande, Sveriges Kommunikationsbyråer. 

- Jag är glad och ödmjuk över att ha fått det här förtroendet. Som bransch genomgår vi just nu en prövande period, men jag är övertygad om att kreativ kommunikation spelar en viktig roll i ekonomins återhämtning. Är det något jag brinner för så är det den professionella och kreativa kommunikation som KOMMs medlemmar skapar, unika kompetenser som ska värderas därefter. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna fortsätta skapa en hållbar byråbransch där både människor och affärer mår bra, säger Linda Nilsson. 

Linda Nilsson tillträder formellt den nya tjänsten 1 september 2020. KOMMs kansli består utöver Linda Nilsson av Christina Nylander, förbundsjurist, Anna Magnberg, projektledare och Fredrik Kullberg, produktionsledare. 

För frågor, vänligen kontakta: 
Helena Westin, styrelseordförande, helena.westin@identityworks.se, 070 393 21 03
Linda Nilsson, vd, linda@komm.se, 070 757 25 63

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.
Läs mer på www.komm.se.

 


Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se