Trots en spretig sammansättning av människor av allt från reklamare till journalister, konstnärer, ekonomer till statsvetare och politiker, så är kommunikationsbranschen homogen. Det vill Komm och Berghs ändra på. Ett första steg i detta arbete är att attrahera människor som annars inte ser sin framtid i (eller över huvud taget känner till) branschen. En breddad representation av åsikter, människor och perspektiv behövs för att branschen ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Därför lanserar Komm och Berghs ett Framtidsstipendium. Kommunikationsbranschen har e

Kommunikationsbranschen har ett ansvar att definiera och driva samhällsdebatten. Därför gör KOMM och Berghs en gemensam sak att driva på samhällsrelevanta frågor i sin bransch. En fråga som branschen brottas med är att den är för homogen och för sluten. Egna undersökningar och erfarenheter visar att det är för dålig sammansättning av människor avseende klass- och socioekonomisk bakgrund, kön, erfarenhet, utbildnings- och arbetsbakgrund, etnicitet, språk, etc.

I stadgeförändringen som gjordes 2012, beställde KOMM:s medlemmar sätt att spegla samhället på, för att vi på så vis ska kunna göra relevant kommunikation även i framtiden. Denna långsiktiga utbildningssatsning är exempel på en sådan väg och tillsammans hoppas vi på finansiering för fler än ett stipendium, säger Jessica Bjurström, VD på KOMM.

Vi behöver ha bättre koll på vår verklighet och titta närmare på de talanger som finns ute i samhället. Endast då kan vi locka till oss de som annars inte ser en framtid i eller känner till vår bransch, säger Robert Aras, HR2020-kommittén KOMM.

KOMM och Berghs Framtidsstipendium är ett steg för att underlätta framtidens rekryteringsbehov och en mer heterogen bransch. Genom stipendiet får man halva utbildningskostnaden på en valfri 1-årig eller 2-årig utbildning på kommunikationsskolan Berghs. Resterande belopp går att ansöka som merkostnadslån från CSN. Berghs utbildar morgondagens kommunikatörer inom yrkesroller som Art Director, Copywriter, designer, digitala kreatörer och strateger, PR, strategi och insikt, projektledare och produktionsledare. Stipendiet är ett samarbete emellan KOMM, KOMM:s medlemsbyråer och Berghs.

Berghs har en vilja och ett ansvar att attrahera en bredare grupp sökande, med en mix av erfarenheter, att vilja jobba i kommunikationsbranschen. Vi hoppas få se stipendiater som skiljer sig från normen i branschen, för att vi tror att det behövs fler vinklar på en problemställning för att hitta nya lösningar, säger Camilla Wallander, VD på Berghs. 

Minst en stipendiat kommer att belönas med KOMM och Berghs Framtidsstipendium under 2014 men fler kan få stipendiet beroende på engagemanget för frågan från KOMM:s medlemsbyråer, eftersom de är med och finansierar initiativet tillsammans med KOMM och Berghs. Målet är att detta är en långsiktig satsning med ett årligt återkommande stipendium. Stipendiaterna hittas framför allt genom personliga kontakter och nätverk, men ansökningar kan även skickas direkt till Berghs, läs mer på www.berghs.se/content/stipendier eller www.komm.se/framtidsstipendium. En stipendiekommitté gör en helhetsbedömning utifrån ansökningarna, arbetsproveroch intervjuer.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jessica Bjurström, VD KOMM, 073-551 72 73,  jessica.bjurstrom@komm.se
Camilla Wallander, VD Berghs, 08-587 550 00,  camilla.wallander@berghs.se
Robert Aras, HR2020-kommittén Komm, 070-341 46 09, robert.aras@primegroup.com

Om KOMM
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media, mobil och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

Om Berghs
Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom marknadskommunikation. Vi har diplomutbildningar och internationella bachelorutbildningar på heltid, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands. Dessutom kommer ytterligare cirka 3000 personer på våra inspirationsseminarier. Berghs ligger i centrala Stockholm och ägs av den norska koncernen Anthon B Nilsen som driver flera andra skolor, däribland Westerdals School of Communication och universitetet NITH i Oslo. Läs mer på www.berghs.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135