Sveriges Kommunikationsbyråers ordinarie årsmöte har enhälligt utsett en ny styrelse. Susanna Glenndahl-Thorslund, Mats Ahldén, Daniel Collin, Lars Axelsson och Barbro Olson Smith valdes till nya ledamöter på två år.

Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte har enhälligt utsett en ny styrelse. Susanna Glenndahl-Thorslund, Mats Ahldén, Daniel Collin, Lars Axelsson och Barbro Olson Smith valdes till nya ledamöter på två år. 

Här är hela styrelsen: 
Mats Ahldén, vd, Nya Eventum (nyval)
Lars Axelsson, vice vd, DDB Stockholm (nyval)
Daniel Collin, vd, Mediaedge:cia (nyval)
Susanna Glenndahl-Thorslund, byråledare, Crispin Porter Bogusky Europe (nyval)
Sofia Heidenberg, vd, Golin Harris
Christina Knight, copywriter, Ogilvy
Björn Mellstrand, vd, JMW
Anders Nyström, vd, Ny Reklam 
Barbro Ohlson Smith, cd, Ohlsonsmith (nyval)
Anna Qvennerstedt, copywriter, Forsman & Bodenfors
Roger Stighäll, vd, North Kingdom
Ulf Strömqvist (ordförande), vd, Hilanders

Därmed lämnade Matias Palm Jensen och Johan Nilsson styrelsen efter en mandatperiod på fyra år vilket är den maxtid en ledamot kan väljas för. Kristina Eklund och Hans Althin som inte längre arbetar på en kommunikationsbyrå lämnade styrelsen tillsammans med Martin Gumpert som inte ställde upp för omval.

Pressbilder: http://cisionwire.se/sveriges-kommunikationsbyraer

För mer information kontakta:
Morgan Öberg, informationschef, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-377 65 64

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se


Taggar

årsmöte


Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135