Förbundet har inlett ett samarbete med Michaël Berglund Board Value, ett bolag som erbjuder kvalificerade utbildningar för styrelseledamöter och styrelseordförande, och We Search (chefsrekrytering/executive coaching).

Under hösten kommer KOMM att erbjuda fem kvinnor från medlemsbyråerna plats på utbildningen i Professionellt styrelsearbete.

 

- Kommunikationskunskap skär över alla discipliner och är en resurs som krävs och behövs inom alla företag. Så när jag läser alla rapporter om avsaknad av kvinnor så började jag med att ta kontakt med utbildningsföretag för att på så visa undersöka hur det skulle kunna gå till, säger Jessica Bjurström, vd KOMM.

Utbildningen pågår under fyra dagar och leder till en diplomering samt att kandidaterna erbjuds medlemskap i Michaël Berglund Board Network, bolagets nätverk för diplomerade styrelseledamöter.  

- En styrelseutbildning är i sig ingen garanti för att man ska få plats i en styrelse, men den kunskap och det nätverk man får ökar definitivt chanserna säger Joakim Säll, VD för Michaël Berglund Board Value. Vi välkomnar KOMM:s initiativ och uppmanar andra branschförbund att göra likadant!  

- Satsningen är ett nästa steg i förbundets HR- och utbildningsarbete som följer upp 2012 års stadgeändring för att aktivt stötta medlemsföretagen mot ökat balans, fortsätter Jessica Bjurström.

Utbildningen bekostas delvis av deltagaren till ett mycket subventionerat pris. Kursen hålls i Stockholm och startar den 23/9. Kandidaterna väljs ut och tillfrågas av KOMM:s utbildnings- och HR2020-kommitté. För intresseanmälan kontakta Nicole Lage-Vianna, nicole@komm.se, tel 070 141 88 91. Efter avslutad utbildning erbjuds deltagarna executive coaching med We Search&Select som ett led i deras fortsatta utveckling. 

Om Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media, mobil och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135