Swedish Design Award vill visa att bra design kan ge bättre kommunikation, bättre affärer, bättre funktionalitet och bättre hållbarhet. Kort sagt, att bra design har en avgörande betydelse. Kreativa produkter och tjänster inom alla tänkbara områden är välkomna.

Nu är juryn för Swedish Design Awards utsedd. Juryn som ska belöna Sveriges bästa designlösningar med Design S består av:

Juryn Ordförande, Björn Dahlström, Dahlström Design Lisbeth Svengren, PhD Design Management Stockholms Universitet Antony Ford, Project Director for Consumer Innovation, Electrolux Jari Ullako, creative director, Grow Partner Katarina Grundsell, Marge Arkitekter Calle Sjönell, creative director, Starring Marie Wollbeck, creative director, Bas Brand Identity Anders Kornestedt, creative director, Happy F&B Fredrik Magnusson, creative director och CEO, Propeller

Viktiga datum, information om deltagande och bedömningskriterier följer nedan i detta dokument.

För mer information, kontakta, Christian Kugelberg, mobil 070-663 60 58

Viktiga datum

1 mars är bidrag är välkomna att skickas in.

24 mars är sista inlämningsdag för bidrag.

10-14 april beslutar juryn om vilka bidrag som nomineras till Design S och därmed får vara i utställningen.

18-20 april beslutar juryn om vilka bidrag som tilldelas "Design S".

Första veckan i maj presenteras nominerade bidrag.

Den 18 maj delas "Design S" på Höglagret, Tellusområdet i Stockholm.

7 september lanseras utställningen.


Bedömning

Juryn belönar de bidrag som utmärker sig genom nyskapande och kreativitet, och dessutom skattas högt utifrån minst ytterligare ett bedömningskriterium, med ett "Design S" för utmärkt problemlösning med design som metod.Med ansökan ska en uppsats bifogas som beskriver problem, lösning och resultat, något som ger juryn möjlighet att bedöma bidragen utifrån dess unika förutsättningar.

Juryn

Den gemensamma nämnaren för gruppen är givetvis designkompetens, men även andra kunskapsområden kommer att finnas representerade. En grupp av sakkunniga kommer att bistå juryn med expertkunskap inom till exempel miljö och etiska frågor samt omvärldskunskap.

Bidrag

Ett bidrag består av en design samt en projektbeskrivning i vilken problem, lösning och resultat för uppdraget presenteras. Uppsatsen består av maximalt 8000 tecken. Eventuella undersökningar som bekräftar uppsatsens resultat får bifogas.

Uppsatsen är ett avgörande instrument för juryn att bedöma ett bidrag utifrån dess unika förutsättningar, utan kategoriers begränsningar. Därför har Swedish Design Award inga kategorier.

Bidrag ska lämnas in mellan den 1-24 mars 2006.

Bedömningskriterier

Kreativitet och nyskapande är det yttersta bedömningskriteriet. Bidrag som uppfyller detta bedöms vidare utifrån andra, för den aktuella produkten eller tjänsten, relevanta kriterier. Kreativitet och nyskapande ställs i relation till de ramar problemet definierar i uppsatsen.

Kreativitet

Hur kreativ/nyskapande är designlösningen?

Affärsnytta

Bidrar designlösningen till ett företags affärsnytta, ökad försäljning, lägre kostnader, förfining av ett erbjudande eller utveckling av en bransch?

Funktion

Hur bidrar designlösningen till att förbättra för mottagaren/målgruppen i egenskap av användare i olika situationer?

Hållbarhet

Hur bidrar designlösningen till långsiktigt tänkande med hänsynstagande till bland annat miljö-, ekonomi- och etiska frågor?

Kommunikation

Förmedlar gestaltningen ett mervärde, tydliggör en identitet, kommunicerar ett budskap eller bildar opinion?

Utförande

Hur ter sig kvalitén gällande t.ex. bilder, grafiska element, texter, produktionslösningar och färdiga produkter?

Utställning och ceremoni

De bidrag som juryn väljer att nominera till "Design S" kommer att visas upp i form av en utställning. Goda exempel på kreativ design som ger resultat.

Premiärvisning sker i september 2006 och kommer att turnera under 2006-2007.

Den 18 maj delas "Design S" på Höglagret, Tellusområdet i Stockholm.

Christian Kugelberg Affärsutveckling Business Development

Sveriges Reklamförbund The Advertising Association of Sweden

Sveavägen 34 111 34 Stockholm

Cell +46 70 663 60 58 Office +46 8 679 08 07

christian.kugelberg@reklam.se http://www.reklam.se http://www.swedishdesignaward.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se