Idag fredag 7 maj kl 12.00 presenterade Young Lions partner Tv4 vinnarna i årets Young Lions Sverige. Sveriges Kommunikatiosbyråer är sedan 2004 officiell representant för Cannes Lions och arrangerar sedan dess den svenska uttagningen. Årets tre belönade kreatörsduos kommer att få representera Sverige i världens största reklamtävling som i år sker digitalt. Teamen tävlar i kategorierna PR, Digitalt och Design.

Årets uppdragsgivare var Unga Rörelsehindrade.
 
- Tillsammans har vi synliggjort unga rörelsehindrade som ett viktigt framtidshopp. En milstolpe i sig, säger Bia Holm, kanslichef på Förbundet Unga Rörelsehindrade.

2021 års vinnare är;

Kategori Digitalt
Stina Olsson och Nathalie Wågström på Blomquist Communication

Juryns motivering: Uppdragsgivaren i denna tävling vill göra världen därute mer tillgänglig. Och precis som i verkligheten måste också en digital plattform vara användarvänlig! Ja en plats där alla kan finnas och trivas. Här har man skapat en relevant lösning som svarar gott upp mot brief. Och vips har man skapat två biljetter till digitala Frankrike. En rörelse i rätt riktning.

Unga Rörelsehindrade om bidraget: 
Stina-Marie Olsson och Nathalie Wågströms bidrag Rörelsen tog högsta potten för ett inkluderingsarbete som gick hela vägen från ord till handling. Hands down den bästa lösningen på hur en digital plattform kan underlätta vårt arbete med att väcka medskaparlust hos vår målgrupp

Kategori Design
Axel Livjin Carlman och Louise Adolfsson på Seventy Agency
Juryns motivering: Med en tydlig och relevant idé som bygger på mötet kring olika människor och den gemenskap som finns i förbundet, har det vinnande bidraget lyckats skapa ett inkluderande uttryck som andas energi och rörelse. De olika komponenterna i den visuella identiteten skapar ett normbrytande uttryck som påvisar och stärker idéen kring att olikheter, tillsammans, skapar en starkare helhet.

Unga Rörelsehindrade om bidraget: 
Axel Livijn Carlmans och Louise Adolfssons bidrag visar på en visuell identitet som är lättillgänglig och flexibel samtidigt som den speglar individualiteten, livfullheten och rörelsen inom förbundet. Det är precis vad ett modernt Unga Rörelsehindrade behöver. 

Kategori PR
Matilda Hansson och Johanna Andersson på The Amazing Society

Juryns motivering: Ibland är det verkligen vägen som är målet, bokstavligt talat. Genom att knyta samman digitala och faktiska omvägar i vår stadsbild lyckas årets vinnare lyfta ett viktigt problem och göra det relevant för långt fler än bara de som själva berörs. Bidraget kombinerar enkelhet och idéstyrka till en lösning med hög ambitionsnivå och potential att skapa både mediala svallvågor och reell förändring.

Unga Rörelsehindrade om bidraget: 
Vi är riktigt imponerade över hur Matilda Hansson och Johanna Andersson lyckades summera Unga Rörelsehindrades hjärtefråga i sin kampanj! Walk the walk belyser hur viktig tillgängligheten är för att rörelsehindrade ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Årets Young Lions jury bestod av:
Ellinor Irving, JUNO PR
Jesper Nilsson-Böös, BOLD, NoA
Frida Siversen Ljung, NORD DDB Stockholm
Mathias Wikström, FARM
Michael O´Neill, Tv4
Johan Yilmaz, Gullers Grupp 
Tobias Rehnvall, Designkontoret Silver

Om Unga Rörelsehindrade
Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Unga rörelsehindrade arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan Unga rörelsehindrade och andra förbund som DHR och RBU är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna. Ett känt exempel på hur Unga Rörelsehindrade har påverkat samhällsdebatten är införandet av begreppet “Funkofobi” i SAOL http://ungarorelsehindrade.se/funkofobi-med-saol/

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135