Kategori Media:Team: Desiré Engström och Jeremy Phang, Lowe BrindforsBidrag: Man är inteKategori Media:
Team: Desiré Engström och Jeremy Phang, Lowe Brindfors
Bidrag: Man är inte vad man heter
Länk: http://reklamvarlden.se/YoungLions2013/MEDIA/MEDIA-Manarintevadmanheter.pdf
Motivering: Årets vinnaren i mediekategorin har skapat en lösning som engagerar och skapar delaktighet och diskussion.
Konceptet är större än en kampanjidé och kan tas ut på otaliga medieplattformar en lång tid framöver.
Grattis säger vi till Kim Donym x 2 eller Desiré Engström och Jeremy Phang!

Kategori Print:
Team: André Persson och Martin Baude från TBWA
Bidraget: Ingen människa föds ond
Länk: http://reklamvarlden.se/YoungLions2013/PRINT/PRINT-Ingenmanniskafodsond.jpg
Motivering: Om alla barn i skolan hade fått samma uppmärksamhet och möjlighet som alla unga reklamare haft i den här tävlingen så hade kanske världen sett ut på ett annat sätt.
Ingen människa föds ond, inte till en bra reklamare heller, så välkommen ner till Cannes på en lärorik vecka André Persson och Martin Baude från TBWA.

Kategori Cyber:
Team: Adam Gäfvert från King och Arvid Nittve från Le Bureau
Bidrag: Jan Björklunds första tweet
Länk: http://reklamvarlden.se/YoungLions2013/CYBER/CYBER-Bjorklundforstastweet.gif
Motivering: Reklam är som bäst när den blir mer än bara reklam. När den lyckas med konststycket att ta plats i samhället och bli en del av den aktuella debatten. 
Det här är en kampanj som har alla förutsättningar att göra just det. Arbetsgruppen har tänkt stort trots små resurser. De har vågat sticka ut hakan. 
De har frågat sig vad som skulle kunna göra skillnad på riktigt och inte bara vad som skulle kunna vinna i en reklamtävling.
Vinnarna är Adam Gäfvert och Arvid Nittve.

Den internationella kreativitetsfestivalen Cannes Lions hålls 16-22 juni.

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, mobil, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se


Om Young Lions Sweden

Young Lions Sweden är en uttagningstävling inför den internationella tävlingen Young Lions i Cannes i juni 2013. Tävlingen är uppdelad i tre kategorier: print, cyber och media. Ett ungt kreatörsteam representerar Sverige i respektive kategori. Tävlingen går ut på att skapa en annons, en banner och en mediaplan för en organisation enligt givna förutsättningar. Det vinnande teamet koras av en jury bestående av framstående kreatörer i kommunikationsbranschen.
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135