Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM ger Bengt Hanser-stipendiet 2015 till Swedbanks vd Michael Wolf. Stipendiet delas ut den 4 december på 100-wattarens gala på Münchenbryggeriet.

– Kommunikation är en förändringskraft och måste diskuteras på högsta ledningsnivå. Därför är årets stipendiat en verkställande direktör, säger David Orlic, KOMM:s styrelseordförande.

Motivering:
Det har låtit likadant genom fem decennier och två kreativa revolutioner. I såväl hög- som lågkonjunktur, oavsett om uppdraget varit att sälja frukostflingor eller försäkringar, har samma korta mening uttalats på byråer som vill bryta ny mark genom marknadskommunikation. Ibland med hopp och entusiasm inför möjligheterna. Ibland med viss oro inför konsekvenserna. Men oftast som ett rent konstaterande: 

”Vi behöver prata med vd:n.”

I en tid när kommunikation spelar en allt större roll i samhället och näringslivet är det inte längre ett val att prata med vd:n, utan ett måste. Modiga marknadschefer är nyckeln till banbrytande, effektiv kommunikation – men utan ett tydligt mandat från företagets högsta ledning är det svårt att göra skillnad. Framgångsrika företagsledare förstår kommunikationens möjligheter och träder själva fram när det behövs. Årets pristagare är en sådan företagsledare.

Efter en tuff start i en bransch som är långt ifrån populär, har han lyckats vända både ekonomin och opinionen. Han har kopplat tillväxt till samhällsengagemang och använt företagets muskler till att lyfta tunga frågor som ungdomsarbetslöshet och hushållens skuldsättning – med framgångsrikt finansiellt resultat längs vägen.

Bengt Hanser-stipendiet är passande nog uppkallat efter en vd, och delas denna gång ut till en annan. Årets pristagare är Michael Wolf.


Om KOMM:s Bengt Hanser stipendium 
Sveriges Kommunikationsbyråers verksamhet syftar till att hävda reklamens betydelse för näringsliv och samhälle samt aktivt verka för att höja reklamens kvalitet och förnya dess uttrycksmedel. I denna anda har Bengt Hanser-stipendiet instiftats för att uppmuntra opinionsbildande insatser som belyser och hävdar reklamens roll i näringsliv och samhälle. Stipendiet är däremot inte avsätt för att belöna reklam i sig. Stipendiet utdelas till den eller de personer som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen därvidlag, i stort som smått.

Historia 
Bengt Hanser var Reklamförbundets förste vd och donerade sitt vd-arvode till stipendiet för att uppmuntra opinionsbildande insatser som belyser marknads­kommunikationens roll i näringsliv och samhälle. Stipendiet är 10 000 kronor. 

Tidigare Stipendiater

2014 Nina Åkestam
2013 Hall of Femmes
2012 Pär Lager


2011 Ewa Björling2010 Mattias Hansson2009 Pontus Schultz2008 Clas Collin2007 Gunilla Herlitz2006 Anna Serner2005 Inget stipendium delades ut

2004 Micael Dahlén2003 Peter Augustsson2002 Carin Fredlund2001 Leif Pagrotsky2000 Jerry Bengtsson1999 Inget stipendium delades ut

1998 Joakim Jonasson1997 Jan Wifstrand1996 HLR Tensta1995 Peppe Engberg1994 Carl Hamilton1993 Nils Welinder1992 Volvofacket, Kalmarverken1991 Clas Nydahl1990 Jan Stenbeck1989 Sam Katz1988 Göran Carlsson

Om KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, mobil, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135