Ett enigt årsmöte sa idag ja till att gå vidare med namnbytet till Sveriges Kommunikationsbyråer. Det innebär att det första steget av två nu är taget för att Sveriges Reklamförbund ska kunna bli Sveriges Kommunikationsbyråer.

Ett enigt årsmöte sa idag ja till att gå vidare med namnbytet till Sveriges Kommunikationsbyråer. Det innebär att det första steget av två nu är taget för att Sveriges Reklamförbund ska kunna bli Sveriges Kommunikationsbyråer.

- Jag är glad att årsmötet nu tagit det här första steget. Det innebär att vi kan få ett namn som bättre representerar vår bransch med allt ifrån reklam, PR, design till digitalt, säger Björn Rietz, vd för Sveriges Reklamförbund.

Den 15 juni kommer ett extra årsmöte att hållas i enlighet med stadgarna för att bekräfta namnbytet.

För mer information kontakta:

Björn Rietz, vd Sveriges Reklamförbund, 0733-20 73 82
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Reklamförbund, 070-377 65 64

Om Sveriges Reklamförbund
Sveriges Reklamförbund är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Exempelvis bistår vi med juridisk kompetens och ARU-auktorisation. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se