Helena Westin & Linda Nilsson Fotograf/Källa: Johanna Åkerberg Kassel

Idag, måndag 30 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett fyrtiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte föreläste Harriet Kingaby från The Conscious Advertising network.

Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen:
Johanna Hofman-Bang – Art Director, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Malin Rönnmark – COO, OTW Sthlm
Magnus Ahlqvist – Creative Director och partner, Vinter, Luleå
Johan Dyrendahl – Head of Corporate Communication, Prime Weber Shandwick, Sthlm
Morten Flamand – vd, MediaCom, Sthlm

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2022/2023:

Helena Westin, styrelseordförande, Identity Works, Sthlm – ordförande 
Roshanak Fatahian, Head of digital operations and Diversity & Inclusion Director – Nord DDB, Sthlm
Tobias Franzén, vd, The Amazing Society, Sthlm
Nina Granath – Creative Director, Stockholm Design Lab, Sthlm
Maja Kipatsi Danell – vd, FAB Agency, Gbg
Jesper Kling, vd, Patriksson Group, Sthlm 
Ivan Matanovic – Creative Director & Founder/owner, Guts & Glory, Malmö
Sofia Persson, marknadsstrateg och delägare, Mustasch Reklambyrå, Karlskrona 
Jerker Winther – Head of strategy & planning och partner at Åkestam Holst, Bold NoA, Sthlm
Malin von Werder, Creative Director/Art Director, Malmö
(Sandra Gidlund Johansson, CFO, Garbergs Sthlm – enbart ledamot i Sveriges Kommunikationsbyråer AB)

VALNÄMND, 2022-2023
Mehrnaz Bejne, vd, Garbergs, Sthlm
Robert Aras, Executive Vice President, Prime Weber Shandwick, Sthlm
Lena Grundström, Account Manager, Forman & Bodenfors, Sthlm
Jenny Kaiser, Managing Director/Vice VD, Åkestam Holst NoA
Tommy Lindgren, Affärs- och varumärkesstrateg, Zellout

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer) är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, pr, event, content, digital, varumärke & media. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se.

 


Taggar

årsmöte

Kontakt


Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se