Idag fredag 27 maj har Sveriges Kommunikationsbyråer hållit årsstämma i lokalerna på Sveavägen 32.

  Ett fyrtiotal medlemsrepresentanter var närvarande.

På stämman valdes tre nya styrelseledamöter in; Gustav Martner, Executive Director på Crispin Porter + Bogusky, Mia Cederberg, cd på Storåkers McCann samt Klas Tjebbes, vd på Eight Communications för en mandatperiod om två (2) år, dvs. till och med årsmötet 2013. Till posten som ny ordförande för Sveriges Kommunikationsbyråer valdes enhälligt Gustav Martner. Sofia Heidenbergs och Ulf Strömqvists mandatperiod sträckte sig till årsmötet 2011 och båda lämnar därför styrelsen, Susanna Glenndahl-Thorslund har tidigare till valnämnden meddelat att hon inte önskar sitta kvar.

I val av valnämnd valde stämman att omvälja: Magnus Valentin, Kent Andersson, Jakob Nelson, Martin Cedergren och Katarina Falkenhav.

Vd, Jessica Bjurström lyfte i sin punkt om verksamhetsplanen fram förbundets tre (3) huvudområden; Juridik/Utbildning, Event/tävlingar och opinion/medlemsservice. I linje med det har förbundet bl.a. beslutat att vara exklusivt utbildningscenter för VARU-utbildningen, utöka medlemsservicen inom HR samt genom de ökade framgångarna på internationell nivå inrikta opinionsbildningen på att lyfta fram branschens betydelse för varumärket Sverige globalt. Internationell god pr skapar bra förutsättningar för opinionsbildning på nationell nivå.

På årsstämman presenterade medlemskommitéerna (pitcher, utbildning, etik och internationella) sitt arbete för 2010 och första delen av 2011.

Koncernresultat för 2010 är - 1 069 090 mot budgeterat - 1 354 000. (Koncernresultatet 2009 - 3 805 022). För helåret 2011 har vd och styrelsen dragit upp riktlinjer för en budget helt i balans +/- 0 kr.

Avgående styrelseordförande Ulf Strömqvist kommenterar årets ekonomiska resultat;
När jag tillträdde som ordförande sände jag ut en medlemsenkät rörande ekonomin och om hur vi skulle gå vidare. 75% av medlemmarna gjorde valet ”Vi accepterar ett visst underskott. Fortsätt utvecklingsarbetet”. På det majoritetssvaret baserade vi 2010 års planer och budgetar. För 2011 ligger vi på plan. Jag är nöjd.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2011: 
- Gustav Martner, Executive Director, Crisping Porter + Bogusky, Styrelseordförande
- Mats Ahldén, vd, Eventum 
- Klas Tjebbes vd, Eight Communications
- Lars Axelsson, vd Brand Union 
- Daniel Collin, vd, Mediaedge:cia 
- Christina Knight, copywriter, Ingo
- Björn Mellstrand, vd, JMW
- Anders Nyström, vd, Ny Reklam 
- Barbro Ohlson Smith, cd, Ohlsonsmith 
- Anna Qvennerstedt, copywriter, Forsman & Bodenfors
- Roger Stighäll, vd, North Kingdom
- Mia Cedergren, cd Storåkers McCann

 

För mer information kontakta:
Vd Jessica Bjurström, 0735-51 72 73,
jessica.bjurstrom@komm.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

0763 96 84 21

Linda Nilsson

VD Sveriges Kommunikationsbyråer

linda@komm.se

Emma Klingborg

PR & Kommunikation

emma@komm.se

070 29 04 135